Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » Aktualności

Aktualności

Miliony z UE dla ZPEC na likwidację niskiej emisji

08.10.2019

ZPEC Sp. z o.o. od roku 2018 realizuje dwa duże projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekty mają na celu poprawę jakości powietrza w mieście poprzez zmniejszenie strat ciepła na przesyle oraz likwidację niskiej emisji przyłączając do sieci ciepłowniczej budynki dotychczas ogrzewań głównie za pomocą palenisk domowych.

Projekt pierwszy „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Zabrzu - przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną” przewiduje wymianę 2,24km sieci ciepłowniczej w rejonie od Multikina do ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ul. Korczoka  oraz wzdłuż ul. Klonowej.

W ramach tego projektu do końca września 2019 r. wybudowano: 1,34 km sieci ciepłowniczej,  wydatkowano: 4 057 851,03 zł netto i otrzymano refundację w wysokości:  1 328 582,00 zł

Planowany  szacowany  całkowity  koszt  realizacji tego projektu to 9,988 mln PLN, przy dofinansowaniu w wysokości 3,578 mln PLN. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2021.

Projekt drugi, „Uciepłownienie  centrum  Zabrza  obejmujące  obszar w obrębie: Elektrociepłowni Fortum Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomską i Powstańców Śląskich w tym osiedle Zandka - Etap III  i IV” przewiduje budowę 1,57km  sieci  ciepłowniczej  oraz  przyłączy do 9 budynków mieszkalnych na osiedlu Zandka wraz z zabudową 9 szt. dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w tych budynkach (czterech w roku 2019 i pięciu w roku 2020).

W ramach projektu do 30.09.2019 r. wybudowano: 1,37 km sieci oraz zabudowano cztery nowoczesne dwufunkcyjne węzły cieplne w budynkach przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b i Krakusa 6. Do końca października 2019 r. przewiduje się także zakończenie ostatniego odcinka sieci oraz przyłącza przewidziane do realizacji w roku 2020 r.

Od początku realizacji projektu wydatkowano: 3 918 383,44 zł netto oraz otrzymano refundację w wysokości:  2 292 233,69 zł.

Główna, przesyłowa sieć ciepłownicza realizowana w ramach projektu posiada rezerwę umożliwiającą przyłączenie do sieci wszystkich budynków na osiedlu Zandka a także budynków znajdujących się w sąsiedztwie tego rejonu.

Poza inwestycją realizowaną w ramach POIiS 2014-2020 do sieci ciepłowniczej na osiedlu Zandka w roku 2019 zostaną przyłączone jeszcze dwa budynki przy ul. Tomeczka. W kolejnych latach planuje się przyłączenie kolejnych kilkunastu budynków na osiedlu i w okolicy.

 

węzeł cieplny dwufunkcyjny w budynkach na osiedlu Zandka

 

 

Zandka


« powrót