Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » Aktualności

Aktualności

Pliki cookies

26.03.2013

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony danych osobowych
Dane uzyskane w formularzu zapytania mają na celu uzyskanie informacji potrzebnych do obsługi zapytania, zwłaszcza do ustalenia rodzaju przesyłanego zapytania oraz sposobu skontaktowania się przedstawiciela z użytkownikiem. Podane informacje nie zostaną przekazane przez Spółkę żadnej osobie trzeciej, która nie jest zaangażowana w obsługę zapytania, o ile Spółka nie uzna w dobrej wierze, że jest to wymagane przepisami lub nie zostanie do tego zobligowana przez władzę sądowniczą. Niemniej jednak, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przesłane przez niego za pośrednictwem witryny nie będą uważane przez Spółkę za poufne. Takie informacje mogą być kopiowane, wykorzystywane i przechowywane przez odpowiednich przedstawicieli lub jednostki Spółki zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zgodnie z prawem, użytkownik jest niniejszym informowany, że nie istnieje obowiązek odpowiedzi na te pytania, o ile nie zaznaczono inaczej, i że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich.

Spółka może gromadzić pewne dane techniczne dotyczące komputera użytkownika i może stosować pliki „cookie” w celu usprawnienia i śledzenia sposobu korzystania przez użytkownika z naszych stron. Plik "cookie" jest elementem danych przesyłanym przez witrynę do przeglądarki użytkownika, która może go następnie zapisać w systemie operacyjnym. Użytkownik może zablokować pliki „cookie” wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki, może to jednak uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny. Sposoby takiego ustawienia przeglądarki zależą od jej rodzaju i są dostępne w jej dokumentacji w sekcji „prywatność”.
« powrót