« powrót

Władze spółki

 

Skład Zarządu

ZPEC Sp. z o.o.:

 

inż. Lesław Złotorowicz
Prezes Zarządu - Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Czochara
Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

mgr Henryk Kurda
Członek Zarządu

 

 

 

Schemat organizacyjny:

Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Skład Rady Nadzorczej

ZPEC Sp. z o.o.:

 

Marcin Popczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stefan Gnacek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Cecylia Kłak

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Piotrowicz

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Pawełczyk

Członek Rady Nadzorczej