Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Nasze produkty » Potencjał techniczny » Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza

Długość sieci ciepłowniczej

 

Sieć ciepłownicza zasilana z Fortum Zabrze S.A.

86,13 km

Sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni osiedlowej Helenka

3,64 km

Sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni osiedlowej Rokitnica

2,48 km

Łączna długość sieci:

92,25 km

W tym: 48,92 km to sieci kanałowe i napowietrzne

43,33 km to sieci wykonane w nowoczesnej bezkanałowej technologii rur preizolowanych.

 

Rodzaj sieci

 

 

Wiek sieci ciepłowniczej

 


 

Nowe technologie – rury preizolowane

Wszystkie od kilkunastu lat nowobudowane sieci ciepłownicze realizowane są w technologii rur preizolowanych. Od 2008 roku układamy sieci ciepłownicze w rurach preizolowanych podwójnych tzw. TWIN PIPE czyli w jednej rurze osłonowej dwie rury przewodowe tj. zasilanie i powrót nośnika ciepła. Sieci ciepłownicze preizolowane układane są bezkanałowo w otulinie z pianki poliuretanowej i płaszczu z PE, bezpośrednio w ziemi na podsypce i zasypce piaskowej.

 

Zaletami rur i sieci preizolowanych są:

  • długa żywotność - min. 30 lat
  • zminimalizowane straty ciepła
  • zatopiona w piance izolacyjnej instalacja sygnalizuje zawilgocenia w sieci, które mogą być przyczyną nieszczelności rur lub izolacji zewnętrznej
  • ochrona środowiska naturalnego ze względu na wykonywanie mniejszych wykopów przy robotach budowlano-montażowych niż przy tradycyjnych sieciach kanałowych
  • ochrona środowiska z uwagi na małe straty ciepła co wpływa na zmniejszenie produkcji ciepła, a tym samym na zmniejszenie zużycia paliwa do produkcji ciepła, a to z kolei wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • możliwość pomiarów i monitorowania stanu zawilgocenia rur i lokalizacji awarii sieci.