Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » 40 lat firmy

40 lat firmy

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Zabrzu dostarcza ciepło już od ponad 40 lat...

 

Historia firmy sięga lat 70-tych, kiedy to na mocy Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu z dnia 15.02.1970 r. zostało powołane jednobranżowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Zabrzu.

W latach 1982-1991 przedsiębiorstwo jako Okręgowy Zakład nr 8 działało w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach, a od 1991 do 1994 r. jako komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z dniem 1.10.1994 r. przekształcone zostało w Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina Zabrze.

W ciągu 40 lat działalności przedsiębiorstwa następował stały jego rozwój w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej. Największe inwestycje sieciowe przypadają na przełom lat 1979/80 i lata 80-te, kiedy to zaprojektowano i wybudowano magistralę południową, a następnie średnicową i wschodnią.

Inwestycje te związane były ściśle z budownictwem mieszkaniowym. W miarę rozbudowywania sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwo obejmowało swoim zasięgiem sukcesywnie kolejne rejony miasta, podłączając je do systemu sieciowego.

Przyłączane były obiekty nowo budowane, jak również już istniejące, korzystające wcześniej z własnych, uciążliwych dla środowiska źródeł ciepła (lokalne kotłownie węglowe, ogrzewanie piecowe).

W latach 90-tych modernizację systemu ciepłowniczego rozpoczęto od wymiany sieciowych zasuw sekcyjnych i odcinających na rurociągach ciepłowniczych.

Spowodowało to znaczne oszczędności w wodzie uzupełniającej. Równocześnie rozpoczęto wymianę rurociągów tradycyjnych w obudowie kanałowej na rurociągi preizolowane, zakopywane bezpośrednio w ziemi.

W stosunku do sieci tradycyjnych, technologia rur preizolowanych pozwala na poważne obniżenie strat przesyłu ciepła i jednocześnie zmniejsza awaryjność sieci oraz wydłuża okres ich eksploatacji do minimum 30 lat. Przez lata przedsiębiorstwo przeszło przez długą drogę postępu technicznego.

Obecnie ZPEC Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą dostosowaną do wymagań rynkowych, która stara się jako jedna z pierwszych wdrażać nowe technologie.