Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » O nas

O nas

Zabrzańskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest specjalistycznym,  branżowym   przedsiębiorstwem  ciepłowniczym  o   wieloletnim  doświadczeniu, które zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła systemowego.


Od 1970 r. przedsiębiorstwo istnieje na zabrzańskim rynku ciepłowniczym jako firma, która zaspakaja potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

 

 

Spółka oferuje:

  • komfortowe, bezpieczne i konkurencyjne cenowo ekologiczne ciepło systemowe z miejskiej sieci ciepłowniczej i kotłowni
  • profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze urządzeń i technologii
  • całodobowe pogotowie ciepłownicze

 

Spółka zajmuje się:

  • produkcją, zakupem, rozdziałem, przesyłem i dystrybucją ciepła systemowego dla pokrycia potrzeb odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
  • prowadzeniem robót konserwacyjno-remontowych urządzeń i sieci ciepłowniczych
  • nadzorowanie inwestycji budowy sieci ciepłowniczych
  • inicjowaniem i propagowaniem rozwoju ciepłownictwa na obszarze gminy Zabrze

 Działalność Spółki jest działalnością, na którą trzeba uzyskać koncesję.

Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 1998 r. Spółka uzyskała niżej wymienione koncesje:

  • nr WCC/159/198/U/OT-2/98/JS na wytwarzanie ciepła z późniejszymi zmianami
  • nr PCC/175/198/U/OT-2/98/JS na przesyłanie i dystrybucję ciepła z późniejszymi zmianami
  • nr OCC/56/198/U/OT-2/98/JS na obrót ciepłem

których termin ważności, na wniosek Spółki z dnia 4 kwietnia 2007 roku, został przedłużony do dnia 15 października 2025 r.

 

WIELKOŚCI TECHNICZNO-FINANSOWE ZA 2017 ROK

Średnioroczna moc zamówiona w FORTUM Silesia S.A. - 144,53 MW

SPRZEDAŻ CIEPŁA 1 003 247 GJ
w tym z sieci ciepłowniczej 929 418 GJ
w tym z kotłowni 73 829 GJ
PRZYCHODY 73 793 520,05 zł
NAKŁADY INWESTYCYJNE 5 721 082,66 zł
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY 175 376 740,11 zł

Zatrudnienie:

Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznej tj. 79 osób to wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadający uprawnienia (świadectwa kwalifikacji) potwierdzone egzaminem państwowym. Na dzień 31.12.2017 r Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatrudniało 126 osób.

Spółka zapewnia pracownikom sprzyjające i bezpieczne warunki pracy. Pracownicy stale korzystają z kursów oraz szkoleń dokształcających.

 

 

Spółka pamięta także o swoich byłych pracownikach, a obecnie emerytach i rencistach. To właśnie oni jako doświadczeni-długoletni pracownicy chętnie przekazywali wiedzę młodszym pracownikom, służyli radą i pomocą.