Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Do pobrania

Do pobrania

Pobierz program Adobe Reader (wymagany do otwarcia plików)

 

AKTY PRAWNE I ROZPORZĄDZENIA

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.06.89.625 z późn. zm.) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz.U.03.17.158) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.10.194.1291) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.07.16.92) pobierz
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U.07.133.924) pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U.00.75.866) pobierz

 

INNE DOKUMENTY

 

UMOWA SPRZEDAŻY CIEPŁA (PROJEKT) pobierz
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA 2019 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA 2018 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA 2017 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA - obowiązująca do 31.12.2016 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA - obowiązująca do 31.12.2015 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA - obowiązująca od 1.01.2014 pobierz
TARYFA DLA CIEPŁA - obowiązująca do 31.12.2013 
pobierz
TARYFY DLA CIEPŁA - archiwalne

pobierz

STAWKI OPŁAT ZA DODATKOWE USŁUGI LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ DOSTAWCĘ

pobierz

PLAN OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA OKRES 2014-2016

pobierz
PLAN OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA OKRES 2017-2019 pobierz
WYTYCZNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE pobierz