Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Standardy jakościowe

Standardy jakościowe ZPEC Sp. z o.o.

ZPEC Sp. z o.o. dba o odpowiednią jakość produktu, obsługę i komunikację ze swoimi Odbiorcami.

ZPEC Sp. z o.o. stale modernizuje swoje sieci i urządzenia , wprowadza nowe rozwiązania technologiczne i uelastycznia swoje działania, podążając tym samym za wymaganiami rynku. Jako uczestnik „Programu Promocji Ciepła Systemowego" dąży, aby w swej działalności spełniać wymogi zawarte w karcie Standardów Ciepła Systemowego w zakresie:

 

A) OBSŁUGI KLIENTA

 

ZPEC Sp. z o.o. w najbliższym czasie przewiduje stworzenie odrębnego, profesjonalnego Biura Obsługi Klienta. Obecnie odbiorcy ZPEC Sp. z o.o. mają do swojej dyspozycji 24 h/dobę Pogotowie Ciepłownicze, które służy radą i pomocą, a gdy sytuacja tego wymaga sprawną interwencją. Biuro Obsługi Klienta jeszcze bardziej ułatwi Klientom ZPEC Sp. z o.o. załatwianie wszelkich spraw związanych z dostawą ciepła.

 

B) MARKETINGU I KOMUNIKACJI

 

ZPEC Sp. z o.o. przeprowadza szerokie działania promocyjne ukierunkowane na przyłączanie nowych odbiorców. Dodatkowo czyni starania w wyniku których powstaje uporządkowany przepływ informacji zewnętrznej i wewnętrznej potrzebnej naszej firmie do podejmowania trafnych decyzji. Opracowano przyjazny i funkcjonalny serwis www tak, aby każdy klient uzyskał w sposób łatwy interesujące go informacje.

 

C) STANDARDÓW TECHNICZNYCH

 

ZPEC Sp. z o.o. stale monitoruje i przeprowadza działania w zakresie utrzymania oraz poprawy standardów technicznych związanych z produkcją oraz przesyłem ciepła. Wszystkie kotłownie ZPEC Sp. z o.o. spełniają normy emisji.